ENGLISH

Predavanje u Zagrebu

Bogumilstvo je najdrevnije učenje arhetipskih korjenova. Leži u praosnovi kulture i vjere svih naroda. Proširenost autentičnog bogumilstva uveliko nadilazi službene podatke historiografijskih kronika. Nije staro tisuću godina, ni dvije, nego stotine tisuća godina. Univerzalna je to duhovnost, koja se na Zemlju spušta radi izgradnje nove civilizacije.

Dualizam

Dualizam uči o dvama krajnjim i nesvodivim počelima (dobro i zlo, duh i tvar, duša i tijelo, svjetlost i tama itd.), koja su u međusobnoj borbi. Prisutan je u zoroastrizmu, gnosticizmu, manihejstvu i sljedbama ranoga kršćanstva, a oživljen je u srednjevjekovnim pokretima bogumila, katara i drugih, te u novije doba (XX. st.).

Novo oblikovanje

Da bi postao nov, bogumil, potrebno je primiti novo oblikovanje. Mi se odričemo adaptacijskog preoblikovanja (negativni aspekt), no, to nije dovoljno. Potrebno je prihvatiti novo oblikovanje. Nas oblikuju. Zahtijeva se velika hrabrost. Mi smo vitezovi nježni, milosrdni, i vrlo odvažni.

Ruža Serafita

Drugo tisućljeće kršćanstva je završeno. Što će donijeti treće koje je nastupilo? Izazovna i prekrasna perspektiva nadolazećeg preobražavanja čovječanstva predaje se kroz svitak nebeskog otkrivenja, koje je autor dobio na vrhu Slavujeve Gore u Turskoj. Prekrasan uzor duhovnomistične književnosti, interesantan za ozbiljnog pronicljivog čitatelja.

Gdje nas možete naći…

Bogumilski Centar Zagreb

Bogumilski Centar Zagreb

Bogumilski Centar Split

Bogumilski Centar Split

Bogumilski Centar Split