Treći put

Treći put

Mi postuliramo treći put. Ako prvi put možemo nazvati Rim i Bizant, koje je svjetsko farizejstvo s njegovom inkvizicijom i blasfemijom protiv Krista, klevetom na Duha svijetloga, drugi put možemo nazvati New age, koji ni u čemu ne popušta Rimu, no uzevši sve zajedno...

Dualizam

Dualizam uči o dvama krajnjim i nesvodivim počelima (dobro i zlo, duh i tvar, duša i tijelo, svjetlost i tama itd.), koja su u međusobnoj borbi. Prisutan je u mazdaizmu (zoroastrizmu), gnosticizmu (II. st.) i sljedbama ranoga kršćanstva (manihejstvo u III. st.), a...
Zavjeti Bogumila

Zavjeti Bogumila

Bogumilski zavjeti konsolamentuma (stjecanje Duha Svetoga), divinomentuma (oboženja), melioramentuma (od lat. riječi melior = biti bolji) – su novi zavjeti koji uvode bogumilsku crkvu u XXI. stoljeće. Mi donosimo zavjet konsolamentuma, kao izlijevanje Duha...
Stupnjevi duhovnog puta

Stupnjevi duhovnog puta

Duhovni put pod vodstvom blaženog Ivana počinje od otajstva drugog obraćenja. Drugo obraćenje je veliko buđenje iz adamitske¹ zablude. Budući rođen na nebesima od posljednje kaplje ljubavi Svevišnjega, bogočovjeka pri utjelovljenju na Zemlji zadržava knez ovoga...
Dualizam

Dualizam

Prema bogumilskom shvaćanju evanđelja, Kraljevstvo Božje nije bilo od ovoga svijeta. Bog je sazdao nebesa i duše. Materijalni svijet, zlo, ratovi, svjetske crkve i pape djelo su ruku sotone, jer je Bog savršena ljubav i dobrota i ne može tvoriti nikakvo zlo. Tko sam...
Adaptacijsko preoblikovanje

Adaptacijsko preoblikovanje

Već rođen na nebesima od posljednje mirove kapi ljubavi Svevišnjega, bogočovjek kod utjelovljenja na zemlji biva zaustavljen od kneza ovog svijeta. U bibliji on se naziva “Jahve”, “Elohim”. Pod izlikom zaštite od zla i iskušenja u materijalnom svijetu, knez ovoga...