Mi postuliramo treći put. Ako prvi put možemo nazvati Rim i Bizant, koje je svjetsko farizejstvo s njegovom inkvizicijom i blasfemijom protiv Krista, klevetom na Duha svijetloga, drugi put možemo nazvati New age, koji ni u čemu ne popušta Rimu, no uzevši sve zajedno ipak mu danas pruža ruku.

Četvrta dimenzija (ovdje treba biti oprezan) sadrži u sebi kozmičke civilizacije, koje mi nazivamo griješne. Mi pak govorimo o neporočnim civilizacijama i o suncu, koje je sijalo nad njima. O neporočnom začeću bogočovjeka, o okradenim aurilamskim sastavima.

Naš put je treći. Nemamo doticaja s New ageom niti s farizejstvom. Mi učimo o Ocu čiste ljubavi. Mi smo “lovor koji je zazelenio” nakon 700 godina. Bogumili koji su sišlli s neba, minniti, slaveno-teogamiti su nova božanska civilizacija, koja se spustila na Zemlju.